Kinderergotherapie

Sommige kinderen hebben moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals aan en uitkleden, bestek hanteren, veters strikken of spelen. De ergotherapeut leert uw kind deze alledaagse handelingen zo zelfstandig mogelijk uit te voeren, op een manier die het beste bij uw kind past. Daarnaast bieden wij u advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen zoals een kinderstoel, buggy, fietsvoorziening of woningaanpassing. Zodat uw kind thuis en op school weer mee kan doen. 

Ergotherapie op school

Kinderergotherapie kan ook op school of peuterspeelzaal ingezet worden. Omdat de leerkrachten veel tijd met uw kind doorbrengen, spelen zij een belangrijke rol bij het signaleren van problemen. Het kan hierbij gaan om vaardigheden en activiteiten zoals: 

- spelen
- kleutervaardigheden zoals, kleuren, knippen en vouwen
- schrijven
- zithouding
- concentratie
- zelfredzaamheid
- organiseren van eigen werk 

Als de leerkracht ziet dat uw kind moeite heeft met dergelijke taken, kan de ergotherapeut ingeschakeld worden. Tijdens de behandeling zal de ergotherapeut met u en met de school samenwerken om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. 

Speciaal voor de leerkrachten heeft act ergotherapie een signaleringslijst kinderergotherapie ontwikkeld. 
Signaleringslijst ergotherapie voor leerkrachten.pdf