Home

Welkom bij Act Ergotherapie - Praktijk voor Ergotherapie in Apeldoorn e.o.

Act ergotherapie is een vrijgevestigde ergotherapiepraktijk in Apeldoorn. Op deze website vindt u informatie over de praktijk en kunt u lezen wat ergotherapie voor u kan betekenen.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op deze website.


Nieuws

11-09-2018

Informatiemarkt 

Ook dit jaar vind er weer een informatiemarkt plaats in het gezondheidscentrum in Beekbergen. Dit jaar staat in het teken van de zorg voor de oncologische patiënt. U bent van harte welkom op 6 oktober van 10.00 - 14.00 aan de Loenenseweg 1 te Beekbergen. Voor meer informatie vind u hieronder de flyer van de informatiemarkt: 

26-08-2018

 ReAttach 

ReAttach is een multimodale en kortdurende interventie die is gericht op het opheffen van belemmeringen die groei in de weg staan, het optimaliseren van ontwikkeling en activeren van nieuwe vaardigheden
Verbetering van sensorische integratie en connectiviteit in het brein
De therapeut reguleert de spanning en emoties. Terwijl er sprake blijft van een gedeelde aandacht vindt er activatie plaats van de sensorische integratie en verbetert de  connectiviteit in het brein. Onder deze optimale omstandigheden worden denkopdrachten gegeven die gericht zijn op de hulpvraag van de cliënt, waarbij wordt toegewerkt naar een actieve coping.

De effecten van ReAttach zijn: 
–  verbetering van spannings-  en emotieregulatie
–  vermindering van vermoeidheidsklachten
–  het krijgen van zelfcontrole op het gebied van chronische pijn
–  verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing
–  vermindering van (beweeg)angst
–  verbetering van spontane spraak
–  het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve coping
–  verbetering in sociale interacties

31-07-2018

 Signaleringslijst kinderergotherapie

De nieuwe signaleringslijst voor leerkrachten staat nu op de website. Dit document is verspreid onder de intern begeleiders van de basisscholen in Apeldoorn en omgeving. De lijst kunt u hier ook downloaden. Signaleringslijst ergotherapie voor leerkrachten.pdf

Heeft u vragen neem gerust contact met ons op. 

01-06-2018

 SEO onderzoek: Ergotherapie doet ertoe!

SEO Economisch Onderzoek heeft de maatschappelijke baten van ergotherapie onderzocht voor twee behandelingen: de behandeling van dementerende ouderen en hun mantelzorgers en de behandeling van kinderen met schrijfproblemen. Deze baten zijn fors! 

Ergotherapie bij dementie bespaart tot 236 miljoen euro per jaar