Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op het mogelijk maken van het dagelijks handelen van mensen, zodat iedereen kan deelnemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven (participatie). 

Ergotherapie wordt ingezet als activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s niet meer (volledig) lukken. Allemaal handelingen die eigenlijk heel "normaal" zijn of zouden moeten zijn. De ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt hoe de cliënt deze activiteiten weer zo normaal mogelijk kan uitvoeren. 

De oorzaak van de beperkingen in het dagelijks leven kunnen verschillen. Iemand kan beperkingen hebben op psychisch, lichamelijk of sociaal gebied.


Quotes

"Sinds september 2012 is het mogelijk om zonder verwijzing van een huisarts naar een ergotherapeut te gaan. Deze directe toegankelijkheid is een belangrijke erkenning voor de kwaliteit van de ergotherapeut"
- Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie -

"Ergotherapie is clientgericht, op handelen gericht en in de context gesitueerd"
- Beroepsprofiel ergotherapie -
  

"Ergotherapie bij dementie bespaart tot 236 miljoen euro per jaar"
- Ergotherapie Nederland - 

 

Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Ergotherapie zit in het basispakket. Er wordt 10 uur per jaar vergoed door iedere zorgverzekeraar. In diverse aanvullende verzekeringen wordt ergotherapie meer uur aangeboden. Raadpleeg hiervoor uw polisblad of neem contact op met uw zorgverzekeraar.