Arbeid en Reïntegratie

Wanneer u of uw werknemer werkgerelateerde klachten heeft of in een proces van reïntegratie zit door ziekte/ongeval kan de ergotherapeut ondersteunen en advies geven. Ergotherapie is bewezen effectief bij arbeidsgerelateerde klachten: ergotherapie versnelt werkhervatting en helpt mensen een juiste balans te vinden tussen persoonlijke capaciteiten en de eisen die het werk stelt. 

Ergotherapie en reïntegratie 

Reïntegratie na ziekte of ongeval vraagt een balans tussen werk en privé. Om deze balans te kunnen houden is het nodig om de mate van belastbaarheid te weten. Ergotherapeuten kunnen de mate belastbaarheid goed beoordelen, wat een positief effect heeft op het reïntegratieproces voor de werknemer en de werkgever. Daarbij zijn ergotherapeuten gespecialiseerd in het analyseren van het dagelijks handelen. Wij bekijken welke handelingen u of u werknemer moeten uitvoeren en kunnen zo ook werkinhoudelijk een advies op maat geven. Wij hebben in trajecten van reïntegratie vaak nauw contact met de bedrijfsarts. 

Werkplekonderzoek 

Bent u werkgever en hebt u oog voor preventie laat een ergotherapeut meekijken naar de werkzaamheden van u medewerkers. 

Niet alleen een advies op basis van meubilair en indeling, maar een observatie van de werkzaamheden, de werkhouding, het werkklimaat en de werkplek maken dat ergotherapeutisch werkplekonderzoek bijdraagt aan preventie van ziekteverzuim. 

Neem contact op voor een offerte op maat. 

Training

Voor specifieke doelgroepen geven wij trainigen op maat welke mogelijk gecombineerd kunnen worden met werkplekonderzoeken. 

Wij zijn gespecialiseerd in het geven aan trainingen aan (thuis)zorgmedewerkers, tandartsen en assisentes en kantoormedewerkers. 

Neem contact op voor een offerte op maat. 

Ergotherapie bij Burnout 

Ergotherapie richt zich niet direct op de aandoening of klacht, waarbij wij wel medische achtergrond kennis hebben. Wij kijken hoe u met de klachten kan leren omgaan, waarbij u dagelijks leven en u omgeving centraal staan. Hierbij gaat het onder andere om het in balans brengen van werk, ontspanning, huishouden, sociale contacten en/of uw gezinsleven. Dit is onderdeel van het herstel bij een burn-out. Wij zoeken samen hoe dit verstoord is en wat u bij het herstel kan ondrsteunen. Een van de behandelmethodes die hierbij ingezet kan worden is de Re-Attach en de Activiteitenweger. 

Uiteraard werken wij hierin nauw samen met de psycholoog, bedrijfsarts, haptotherapeut en huisarts.